نمایش صوتی کتاب "شبهای پیشاور" ویژه عید سعید غدیر
مناظره مرحوم سلطان الواعظین شیرازی با اهل سنت

قسمت اول
 
قسمت  دوم
 
 قسمت سوم

قسمت  چهارم


----------------------------------------------------

پیامک های ویژه عید غدیر خم

حقـا که غدیــر بهـر ما نـوروز اسـت               میزان عدالت است و ظالم سوز است
جمهــوری اسلامــی ما با صلــوات               از یمـن ولایــت علـــی پیـــروز اســتخورشیـد شکفتـه در غدیـر است علـی              بــاران بهـــار در کویـــر است علـی
بر مسند عاشقی شهی بی همتاست              بر ملک محمـدی امیر است علـی


آوای غدیـــر متمـم انعــام اسـت          تفسیر رضیت لکـم الاسلام است
روزی که نبی دست علی بالا برد           یعنی که ولایــت علی الزام است


بر خاطره ی زمان طـراوت بارید               بر کـام جهان دمی حلاوت بارید
رشکی به دل تمام دریاها شد               آن خــم که بر او ابر ولایت بارید


در عید غدیر خم بسی مسرورم             از نـور جمــال مرتضـی مسحورم
امیـد که در حشـر به ذکر صلـوات            با حـبّ علی خــدا کنـد محشورم


----------------------------------------------------

قطعه صوتی علی فانی ویژه عید سعید غدیر
----------------------------------------------------توصیفـگر :
عیدغدیر ,  پبامک عید غدیر ,  sms عید غدیر ,  غدیر خم ,  پیامک ,  شب های پیشاور ,  کتاب صوتی , 

موضوع :
عیــدنامـه ,  نـواهنگ ,